P. Višinskio g.25
762571 Šiauliai
tel.: (41) 595774
el. p: lla@su.lt
 
Pradžia
Naujienos
Naujienų archyvas
Nuostatai
Partneriai
Dokumentai
Leidiniai
Mūsų patirtis
Galerija
Kontaktai

 

 

Naujienos:

Mielos logopedės,

Latvijos logopedų asociacija organizuoja seminarą  apie rijmo sutrikimų (disfagijos) įveikimą, kurį ves Hanneke Kalf.
 Naudokitės proga, nes Ryga arti.  Ypač suinteresuotos turėtų būti logopedės dirbančios sveikatos sistemoje. Daugiau informacijso PDF byloje>>

   Pagarbiai R. Ivoškuvienė

 

Gerbiamos logopedės,

Europos logopedų asociacija 2015 m. gegužės 8-9 d. rengia kongresą. Kviečia dalyvauti. Smulkesnė informacija.kongreso puslapyje ir PDF byloje>>

   Pagarbiai R. Ivoškuvienė

CPLOL  susirinkimas Maltoje

 CPLOL - Comite Permanent de Laison des Orthophonistes Logopedes, Lietuvos logopedų asociacijos atstovės

V. Makauskienė, D. Kairienė.

   Š. m. gegužės 31 – birželio 1 d. vyko CPLOL (Europos logopedų asociacijas vienijančios organizacijos) generalinė asamblėja ir susirinkimas.

CPLOL prezidentė Michčle Kaufmann-Meyer (Šveicarija) supažindino dalyvius su darbotvarke ir pagrindiniais susirinkimo tikslais. Šiuo metu organizacija vienija 33 logopedų asociacijas (t.y. apie 80,000 logopedų) iš 30 Europos šalių.

Bendro visų šalių logopedų asociacijų atstovų susirinkimo metu buvo pateikta CPLOL iždininkės Frederique Schneider metinė finansinė ataskaita. Racionaliai panaudojant organizacijos lėšas, kurios skiriamos susirinkimams bei konferencijoms organizuoti,  biudžetas yra teigiamas.

  Vėliau kalbėjusi CPLOL organizacinio komiteto narė Baiba Trinite (Latvija), supažindino su  planuojamu 9-ju Europos logopedų kongresu, kuris vyks  2015 m. gegužės 7-9 d. Florencijoje (Italija). Kongreso šūkis Open the doors to communication (Atverkime duris bendravimui) kviečia visus Europos ir kitų šalių logopedus dalintis praktine patirtimi bei įgyti naujų teorinių žinių apie vaikų ir suaugusiųjų kalbos ugdymą. Pagrindinės kongreso temos:

-         vaikų kalbos ir kiti sutrikimai;

-         suaugusiųjų kalbėjimo, kalbos ir rijimo sutrikimai;

-         logopedinė pagalba: specialistų rengimas ir profesinė praktika.

Norintys dalyvauti kongrese, kviečiami siųsti pranešimų santraukas apie vaikų ir suaugusiųjų kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos įvertinimo, prevencijos bei pagalbos metodus. Pranešimų registravimo laikas nuo 2014.07.01 iki 2014.11.01. Išankstinis dalyvio mokestis  (iki 2014 m. vasario 1 d.) CPLOL nariams – 280 eu., logopedams, kurių asociacijos nėra CPLOL narės, dalyvavimo mokestis – 350 eu. Taigi, visi Lietuvos logopedų asociacijos nariai gali dalyvauti kongrese, mokėdami mažesnį dalyvio mokestį. (Daugiau informacijos apie vyksiantį kongresą galite rasti tinklapyje http://www.cplolcongress2015.eu

  Pirmosios susirinkimo dienos darbotvarkėje buvo numatyta apsvarstyti dviejų šalių logopedų asociacijų (Turkija, Vengrija) siekiančių tapti narėmis, atitikimas  CPLOL narystės kriterijus. Turkijos ir Vengrijos logopedų asociacijų atstovai trumpai pristatė logopedų rengimo, kvalifikacijos kėlimo bei profesinės praktikos sistemą savo šalyje. Taip pat buvo svarstomas CPLOL atstovavimas Europos parlamente klausimas.

Generalinėje asamblėjoje vyko viešas balsavimas. Suskaičiavus atstovų balsus, daugumos nuomonė lėmė tokius rezultatus: Turkijos logopedų asociacija atitinka CPLOL stebėtojo kriterijus (t.y. asociacijos atstovai gali dalyvauti susirinkimuose), o Vengrijos logopedų asociacija tapo pilnateise CPLOL nare. Taip pat nuspręsta, kad vienerius metus CPLOL bus atstovaujame Europos parlamente. Tikėtina, kad numatytas vienerių metų terminas, padės aiškiai apibrėžti logopedo profesijos kompetencijas, aktualumą bei reikšmingumą politiniame lygmenyje.

Logopedų rengimo ir profesinės praktikos komisijų darbo metu trumpai aptarta situacija kiekvienoje šalyje - pokyčiai logopedų studijų programose, logopedo dienos minėjimo, konferencijų  organizavimo, naujų reikalavimų profesinėje praktikoje įgyvendinimo ir kiti klausimai.

  Pirmąją ir antrąją dieną, po bendrų susirinkimų ir generalinės asamblėjos, vyko intensyvus CPLOL dalyvių darbas 9 grupėse. Buvo nagrinėjamos dvikalbystės, tarpdisciplininio bendradarbiavimo, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų terminologijos, Netquest projekto, logopedo dienos minėjimo Europos šalyse ir kitos temos. Numatyti tolimesni grupių dalyvių darbai ir sekančio susitikimo, kuris vyks spalio mėnesį Miunchene (Vokietija) tikslai.

  

CPLOL organizacinis komitetas

 

2014 m. gegužės 31- birželio 1 d. Maltoje vyko CPLOL narių susitikimas. Daiva Kairienė ir Vilma Makauskienė šiame susitikime atstovavo Lietuvos logopedų asociaciją.

Šio susitikimo metu vyko Generalinės Asamblėjos posėdis, kuriame buvo:

  • pristatytos Vengrijos ir Turkijos logopedijos asociacijos. Balsavimo būdu, nutarta Vengrijos logopedų asociaciją priimti į CPLOL. Turkijos logopedų asociacija priimta iš dalies (pasyvios narystės teisėmis);

  •  svarstytas klausimas dėl CPLOL įstojimo į CEPLIS (įvairias profesines asociacijas atstovaujanti Europinė  organizacija, angl. European Council of the Liberal Professions; http://www.ceplis.org/en). Balsavimo būdu nutarta, kad CPLOL vieneriems metams (pasyvios narystės teisėmis) įstos į šią organizaciją, siekiant atstovauti logopedo profesiją ir spręsti įvairius profesijos pripažinimo Europoje klausimus.

Logopedų rengimo komisijoje, kurioje LLA atstovauja D. Kairienė vyko darbas grupėse. Šiuo metu vykdomi projektai:

  • logopedijos terminų apibrėžties grupėje iškelta skirtingos logopedijos terminijos vartojimo Europoje problema, siekiama parengti klausimyną ir duomenų pagrindu pateikti kalbėjimo ir kalbos sutrikimų sąvokų atitikmenis (atskleisti bendrumus ir skirtumus). Surinktų duomenų pagrindu bus pateiktos rekomendacijos dėl logopedijos sąvokų vartojimo;

  • statistikos grupė, rengia klausimyną, siekiant toliau kaupti informaciją, susijusią su įvairiais logopedų rengimo ir praktikos klausimais Europos šalyse;

  • NetQues  grupėje, siekiama į CPLOL parengtus bazinius logopedų rengimo standartus integruoti NetQues projekto rezultatus (būtinas bazines logopedų kompetencijas);

  • multidisciplininio logopedų rengimo grupėje (bendrai su praktikos komisijos nariais), svarstomi logopedų rengimo darbui multidisciplininėse grupėse klausimai, siekiama apibrėžti multidisciplininės praktikos metodologinius aspektus bei siūloma internetiniame puslapyje pateikti įvairių logopedų rengimo programų Europoje sąrašą;

  • bendradarbiavimu grįstos logopedų praktikos grupės (bendrai su praktikos komisijos nariais) projekte klausimyno duomenų pagrindu parengta bendradarbiavimo praktikos apibrėžtis, pateikiamas svarbiausių mokslinių šaltinių sąrašas ir pristatomi gerosios bendradarbiavimo praktikos pavyzdžiai.

Visoms Europos logopedų asociacijoms pristatyta informacija apie 9-ąjį, 2015 m. gegužės 8-9d. Florencijoje (Italija) įvyksiantį, CPLOL kongresą: „Open the doors to communication”. Informacija apie kongresą internetiniame puslapyje: http://www.cplolcongress2015.eu

 

Mielos logopedės, brangios kolegės,

2014 m. gegužės 10 dieną vyko LLA organozuotas puikius teorinis- praktinis seminaras, kurį vedė viešnia Iš Sofijos. 70 procentų laiko buvo skirta praktinei veiklai. Apgailestauju, kad Jūsų, tokių žingeidžių, šį kartą seminaras nesudomino.

Linkiu sėkmingų mokslo metų užbaigimo. Visoms geros vasaros, gražių įspūdžių, naujų idėjų

Pagarbiai LLA pirmininkė Regina Ivoškuvienė

 

   

 

 

ERDVĖ, LAIKAS ir KALBA: logopedinės pagalbos ir ankstyvosios intervencijos aspektai

PDF failas parsisiuntimui>>

Dr. Rositsa Iossifova PhD Logopedinės pagalbos centras “Romel” Naujasis Bulgarijos universitetas roxananegrier@yahoo.fr

   
       

2014 m. kovo 21 d. Rygoje vyko Pirmasis Baltijos šalių logopedų asociacijų kongresas. Buvo perskaityti visi programoje numatyti pranešimai. Aktyviai dalyvavo ir Lietuvos logopedės. Nuotraukose kongreso momentai:

  Pirmojo kongreso pranešimų santraukos PDF formatu

  Už  Antrojo Baltijos šalių Logopedų asociacijų kongreso organizavimą, kuris numatomas  2015 metų kovo-balandžio mėn., atsakinga Lietuvos logopedų asociacija. Numatyta kongreso tema " Vaikų ir suaugusiųjų neurologinės kilmės kalbėjimo ir kalbos sutrikimai.

   LLA pirmininkė  prof. Regina Ivoškuvienė
 

       
       

 

Mielos logopedės ir mieli logopedai,

Kovo 6-oji Tarptautinė logopedo diena.

Nuoširdžiai sveikinu ir linkiu pasididžiavimo savo profesija, gerų emocijų ir puikių darbo rezultatų.

Šią dieną pabūkime mintimis kartu, pamąstykime, ką dar galime nuveikti savo ir kitų

labui. Kurkime, o kurdami kilkime ir kelkime.

LLA pirmininkė                          prof. Regina Ivoškuvienė 

       

 

 

• Pradžia • Naujienos • Naujienų archyvas • Nuostatai • Partneriai • Dokumentai • Leidiniai • Mūsų patirtis • Galerija • Kontaktai •

Atnaujinta: 2014.09.21